Nieuws overzicht
Nieuws overzicht
OKRA eist financile transparantie n vertegenwoordiging van gebruikers in WZCs

12 oktober 2017 

PERSBERICHT 

OKRA eist financiële transparantie én vertegenwoordiging van gebruikers in WZC’s

De schrijnende situaties in woonzorgcentra die te zien waren in de Pano-reportage die gisteren op televisie werd vertoond, zijn voor ouderenorganisatie OKRA niet nieuw. Regelmatig al klaagde het deze toestanden in de media en de publieke opinie aan. OKRA levert dan ook al jarenlang een gevecht tegen de commercialisering van de residentiële ouderensector. Vooralsnog een windmolengevecht…

Als erkende gebruikersorganisatie ontvangt OKRA geregeld klachten van familieleden over de omstandigheden waarin hun vader of moeder in een woonzorgcentrum verzorgd wordt. Vooral uit de commerciële sector, maar ook uit de non-profit- en publieke sector. Bij die laatste twee sectoren worden deze klachten vaak in onderling overleg opgelost, bij de commerciële spelers ligt dat evenwel veel moeilijker. De meest hardnekkige dossiers zitten bij hen. In die gevallen ziet OKRA zich genoodzaakt om de inspectiediensten in te schakelen. Maar ook de overheid bijt er haar tanden op stuk.

De situatie is gekend op het politieke niveau, maar blijft zonder resultaat, integendeel.

Vanuit de politiek zijn de laatste decennia alle normen die in het nadeel speelden van de commerciële spelers weggewerkt: rust- en verzorgingstehuisachterstand, animatiefunctie, infrastructuurfinanciering... Vandaag zijn alle normen en subsidies voor alle spelers gelijk, ongeacht het statuut ervan.

Hoe moet dit verder? Voor OKRA zijn er twee belangrijke punten:

  1. OKRA vraagt financiële transparantie in de sector. Waar gaan de middelen van de bewoners en de overheid naartoe? Bij de actoren op het terrein valt deze vraag op een koude steen, ook bij sommige niet-commerciële spelers. Kennis van de geldstromen zou meer inzicht opleveren van de besparingen binnen woonzorgcentra. Om een blijvende winst te realiseren, moet immers de kwaliteit eraan geloven.
  2. OKRA vraagt om vertegenwoordiging van de residentiële gebruikers in het beheer van de sector. Ook dat wordt met grote argwaan onthaald bij de spelers. Een commerciële speler stelde dat hun beheer in Parijs zit. ‘En dan?’, antwoordt OKRA hierop!

Tenslotte pleit OKRA er ook voor om het politieke lobbywerk van de commerciële spelers in kaart te brengen. Welke politieke partijen zijn verweven met de grote commerciële spelers en kiezen dan ook resoluut voor de commercialisering van de ouderenzorg? Grondig onderzoek zal hiervoor niet eens nodig zijn…

Contactpersoon:
Johan Truyers
OKRA-Studienst
gsm 0478 97 90 34Terug naar overzicht